Odabrano iz Nature


  Ručica za tuš

  Potpuno nov proizvod na našem tržištu. Tuš sa negativnim ionima i mnoštvom prednosti u odnosu na sve druge tuševe na tržištu

Aroma Sense ručica za tuširanje je proizvod najnovije tehnologije, nastala slijedom ideje o zdravom načinu življenja, poboljšanju kvalitete vode koju koristimo i osvještavanja učinaka koje voda ima na zdravlje.

 • djelovanja aromaterapije
 • djelovanja vitamina C
 • djelovanja negativnih iona
 • djelovanja mineralnog kamena Elvana

Cijena samo 250,00 kn

U ponudi trenutno samo plastične ručice

Svojstva Aroma Sense tehnologije

 • aroma čistih eteričnih ulja i esencija biljaka
 • sadrži vitamina C istovjetnu količini 3000 limuna
 • stvara negativne ione od preko 410.000/cm3, 4-8 puta više od količine koja se stvara oko slapa
 • doseže 1,5 puta veći pritisak vode od regularne tuš ručice
 • štedi 40% vode prilikom tuširanja
Pročišćavanje vode prema fazama

 1. prolaskom vode preko kuglica mineralnog kamena Elvan
 2. otpuštanje arome i vitamina C preko Aroma gel filtera
 3. sekundarna funkcija pročišćavanja preko netkanog filtera
 4. otpuštanje negativnih iona preko novo osmišljene pločice za raspršivanje vodeDjelovanje negativnih iona

Ionu su nevidljive molekule bez mirisa i okusa, a stvaraju s eu prirodi tako da se molekule zraka raspasaju usljed kretanja vode i vjetra. Prilikom toga neke molekule dobiju (negativni ion)i, a druge izgube elektron (pozitivni ioni). Pozitivni ioni narušavaju, dok negativni povećavaju energiju i vitalnost.

Negativni ioni kreiraju pozitivne vibracije. Djeluju osvježavajuće i revitalizirajuće, utječu na povećanje energije i smanjuju učinak stresa.


Mineralni kamen "elvan"

Ima mikroskopski male rupice koje poput kapilara apsorbiraju štetne kemikalije iz vode koje se potom pod utjecajem samog kamena razgrađuju. Osim toga prilikom zagrijavanja toplom vodom mineralni kamen Elvan stvara veliku količinu negativnih iona i dugih infracrvenih zraka.
 • apsorbira štetne kemikalije iz vode
 • smanjuje prisutnost bakterija  i teških metala
 • povećava razinu kisika u vodu
 • stvara veliku količinu negativnih iona
 • zagrijavanjem, utječe na stvaranje dugih infracrvenih zraka.